Žádost o dotaci PRV

 03.10.2017

Žádost o dotaci PRV

V říjnu 2016 se Mlékárna Polná spol. s r.o. přihlásila do programu PRV 4.2.1. - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - záměr b, zpracovatelské podniky.

Projekt je veden pod názvem "Nová technologie pro balení sýrů". V současné době probíhá fyzická kontrola realizace záměrů.